Skip to content

Røde Kors Studentlag i Volda

krig, flyktninger, sex, førstehjelp, politikk, holdninger, nød, vennskap -vær forskjellen!

I Røde Kors Ungdom får du muligheten til å gjøre det andre bare snakker om. Som en del av verdens største humanitære nettverk kan du i vår ungdomsorganisasjon få opplæring og verktøy til å påvirke politisk, jobbe holdningsskapende eller drive aktivitet direkte med målgruppe.

Våre medlemmer mellom 13 og 30 år protesterer når krigens regler brytes, snakker med ungdom om seksuell helse, arbeider med fellesskap og mangfold, setter fokus på flyktningsituasjonen i verden, driver rollespillet På Flukt, lærer bort førstehjelp og utveksler unge frivillige med Røde Kors i andre land.

Vi lover deg nyttige erfaringer, gode opplevelser og nye vennskap.

Studentlaget i Volda

Studentlaget er en del av Røde Kors Ungdom i Volda Røde Kors. Vi har medlemsmøte hver tirsdag på Røde Kors huset i Volda (Gamle Engesetvegen 7). På møtene bruker vi gjerne å lage mat, planlegge kommende aktiviteter, ha temakvelder (for eksempel filmkveld eller med spennende gjester) med diskusjoner og kreative oppgaver. Vi prøver å gjøre noe eksternt hver uke, altså ved å gå ut og møte andre ungdommer gjennom for eksempel å arrangere kveldsforelesning, speed dating, kino, loppemarked, debatt, stand eller lignende.

 

Eksempel på aktiviteter du kan gjøre:

  • Bli flyktningguide, integreringsprosjekt for å gjøre nykomne flyktninger kjent med lokalmiljøet.
  • Ta med barn og ungdom fra asylmottaket på ski, på kino, danse sammen og så videre.
  • Snakke med ungdommer (som konfirmanter, russ og medstudenter) om seksuell helse.
  • Holde temamøter / delta på temamøter.
  • Vere med å planlegge kreative arrangement som setter fokus på humanitet.
  • Ta på deg et verv i studentlaget sitt styre (informasjonsarbeid, nettverksbygging o.l.)

Vi sørger for at du får opplæringen og verktøyene du trenger :-)

Volda Røde Kors sin hjemmeside

Volda Røde Kors Studentlag på Facebook (info og samtaler)

Reklamer

%d bloggere like this: